01.1

พระพรหมบัณฑิต บรรยายธรรม "งานฉลองวัด ครบ 35 ปี "

GPSMC 3000px