01. วันขึ้นปีใหม่

 • ตักบาตรพระสงฆ์
 • สวดมนต์-นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
 • รับพรจากพระสงฆ์ และน้ำพระพุทธมนต์

01. sun,January 01 ,2023

.

528207_223243247800844_946067982_n

02. วันมาฆบูชา

 •  ตักบาตพระสงฆ์
 •  สวดมนต์-นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
 • เวียนเทียนรอบอุโบสถ

02. Sun,February 05,2023

03. วันสงกรานต์

 •  ตักบาตพระสงฆ์
 •  สรงน้ำพระและผู้สูงอายุ
 • ชมการแสดงประเพณี วัฒนธรรมไทย

03. Sun, April 09,2023

04. วันวิสาขบูชา

 •  ตักบาตพระสงฆ์
 •  สวดมนต์-นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
 • เวียนเทียนรอบอุโบสถ
 • ปฏิบัติธรรม

04. Sun,May 04,2023

05. วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 •  ตักบาตพระสงฆ์
 •  พิธีถวายพระพรฯ
 • ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

05. Sun, July 23,2023

06. วันอาสาฬหบูชา

และเข้าพรรษา

 •  ตักบาตพระสงฆ์
 •  ชม.. ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
 • เวียนเทียนรอบอุโบสถ
 • ปฏิบัติธรรม

06.Sun, July 30,2023

07. วันแม่แห่งชาติ

 •  พิธีถวายพระพร
 • ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

07. Sun, August 13,2023

08. วันสารทไทย

 •  ตักบาตพระสงฆ์
 • ทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ
 • สวดมนต์.นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา

08. Sun, October 01,2023

09. วันออกพรรษา

 •  ตักบาตเทโวโรหณะ
 • ทำบุญออกพรรษา
 • สวดมนต์.นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา

09. Sun, October 29,2023

10. กฐินพระราชทาน

 • ตักบาตรพระสงฆ์
 • ชมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน
 • พิธีถวายผ้าพระกฐิน

10. Sun, November 26,2023

11. ประเพณีลอยกระทง

 • ชมการแสดงประเพณี วัฒนธรรมไทย
 • ประกวดนางนพมาศ ชิงรางวัล
 • ร่วมลอยกระทง
 • สอยดาวการกุศล

12. ทำบุญอุทิศถวาย

"พระมงคลเทพโมลี"

 • ตักบาตรพระสงฆ์
 • ฟังพระธรรมเทศนา
 • พระสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตร- บังสุกุล

12. Sun, December 03,2023

Scroll to Top
Scroll to Top